Σύμμορφα

(Σύμμορφα: προτεινόμενος όρος που αφορά στις παρόμοιες λέξεις  μεταξύ γλωσσών)

Πρόκειται για ερευνητική εργασία που αφορά στη συγκέντρωση και διδακτική αξιοποίηση των κοινών λέξεων (π.χ. τεστ-test, αστροναύτης-astronaut, κ.τ.λ.) μεταξύ ελληνικών και αγγλικών.
Η εργασία, που πραγματοποιήθηκε κατά την απόσπασή μου στην Αυστραλία (2003-2008), περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού και μιας σειράς φύλλων εργασίας

Σχετικό υλικό:

lexicon

Η μορφή του λεξικού