Ανακοινώσεις σε συνέδρια

2016: Ανακοίνωση σε συνέδριο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας : “Εργασιακό στρες και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του ΠΔ 152/2013“.
2007: Ανακοίνωση εργασίας στο 7th Conference on Greek Research, Department of Languages, Flinders University, Adelaide: Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό

Εισηγήσεις σε σεμινάρια/ημερίδες

2021: Εισήγηση σε τηλε-ημερίδα του ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας για καλές πρακτικές στην ΕξΑΕ: Eκπαιδευτικοί και συνεργασία στην εποχή του «καθόλου σχολείο»
2015: Εισήγηση στη  διημερίδα με θέμα «Συναισθηματική Υγεία και Σχολική Μετάβαση» στα πλαίσια του προγράμματος “Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό”: Διευκολύνοντας τη μετάβαση των σχολείων στη σύγχρονη πραγματικότητα
2012: Εργαστήριο στα πλαίσια σεμιναρίου του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δνσης Π.Ε. Εύβοιας: Λέγοντας ιστορίες με εικόνες. Το πρόγραμμα Photostory.
2010: Εισήγηση στο πλαίσιο εισαγωγικής επιμόρφωσης του ΠΕΚ Λαμίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (ΠΕ60): Χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων
2010: Εισήγηση στο πλαίσιο εισαγωγικής επιμόρφωσης του ΠΕΚ Λαμίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (ΠΕ70): Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με το μαθητή και το διδακτικό έργο
2008: Εισήγηση στο 1st Modern Greek Teachers? Conference, Department of Education and Training, Languages Unit, Sydney: Παρουσίαση υλικού για την αξιοποίηση των κοινών λέξεων μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών
2008: Εργαστήριο (workshop)  στο Inservice Conference NSW/ACT for Teachers of German, Goethe Institute: Το λογισμικό Hot Potatoes και η χρήση του στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
2007: Εισήγηση σε σεμινάριο του Πολιτειακού Υπουργείου Παιδείας Νέας Νότιας Ουαλίας (Σίδνεϊ) για εκπαιδευτικούς ελληνικής γλώσσας: Εποικοδομητισμός και διδασκαλία των ελληνικών με χρήση νέων τεχνολογιών
2005: Εισήγηση σε σεμινάριο του Γραφείου Εκπαίδευσης Σίδνεϊ: Το βιβλίο «Παίζω και μαθαίνω» του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» και τρόποι αξιοποίησής του στην τάξη
2005: Εισήγηση σε σεμινάριο του Πολιτειακού Υπουργείου Παιδείας Νέας Νότιας Ουαλίας (Σίδνεϊ) για εκπαιδευτικούς ελληνικής γλώσσας: Παρουσίαση και πρακτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού λεξικού «Ίσως δεν το γνωρίζετε αλλά? μιλάτε ήδη ελληνικά»
2003: Δύο εισηγήσεις (Σίδνεϊ Αυστραλίας & Ώκλαντ Ν. Ζηλανδίας) σε αντίστοιχα σεμινάρια του Γραφείου Εκπαίδευσης Σίδνεϊ: Δυνατότητες χρήσης της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία των ελληνικών