Σπουδές και εκπαιδευτική εμπειρία

 Σπουδές
2008:  Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (MEd, Management and Leadership) από το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ
1990:  Βασικό πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
Εκπαιδευτική εμπειρία
2023: 19ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας
2011-2023:  6/θ Δημ. Σχολείο Φύλλων Χαλκίδας (Διευθυντής)
2009-2011:  10ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας
2009:  Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας
2007-08:  Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ Αυστραλίας (καθήκοντα Συμβούλου Ελληνικής Γλώσσας στο Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας)
2003-06:  Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ Αυστραλίας (διοικητικά καθήκοντα και διδασκαλία σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία ελληνικής γλώσσας όλων των βαθμίδων)
1999-2003:  12/θ Δημ. Σχολείο Οινοφύτων
1998-99:  Μονοθέσιο Αγίας Σοφίας Εύβοιας (δυσπρόσιτο)
1997-98:  12/θ Δημ. Σχολείο Οινοφύτων
1996-97:  Μονοθέσιο Αγίας Σοφίας Εύβοιας, παράρτημα Μύλων (δυσπρόσιτο)