Αρέθουσα, το ντοκιμαντέρ

Η Αρέθουσα λίγο πριν την ανακαίνισή της.

Κατά το σχ. έτος 2010-11 η ΣΤ΄ τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας πραγματοποίησε, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, έρευνα που αφορούσε το κτήριο Αρέθουσα.

Οι μαθητές επισκέφθηκαν και φωτογράφισαν το χώρο, έψαξαν πληροφορίες σε βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο, κάλεσαν ειδικούς στην τάξη για να ενημερωθούν για την ιστορία και τα δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και τελικά δημιούργησαν ένα δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ όπου συγκέντρωσαν όσα είχαν μάθει για την Αρέθουσα.

Συνοπτικά τα βήματα που χρειάστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζονται στην επόμενη λίστα:

 • Ερώτημα από μαθητή για το όνομα Αρέθουσα και την ιστορία του κτηρίου γίνεται αφορμή για μια αρχική έρευνα των μαθητών που καταλήγει σε ασαφή συμπεράσματα. Οι μαθητές αποφασίζουν να ψάξουν καλύτερα και, παρακινημένοι από το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ που είχαν παρακολουθήσει, να δημιουργήσουν σχετικό ντοκιμαντέρ.
 • Καταγραφή των αρχικών ιδεών για έρευνα. Χωρισμός σε ομάδες με συγκεκριμένο αντικείμενο. (εικόνα 1, εικόνα 2, εικόνα 3, εικόνα 4)
 • Συγκέντρωση και ταξινόμηση των πρώτων στοιχείων από εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο
 • Φωτογράφιση του κτηρίου από τους μαθητές (αρχικές φωτογραφίες)
 • Τεχνικές δυσκολίες στη δημιουργία των βίντεο. Απόφαση για δημιουργία φωτογραφικού ντοκιμαντέρ με την τεχνική υποστήριξη του δασκάλου.
 • Φωτογράφιση από τους μαθητές με καλύτερη φωτογραφική μηχανή και χρήση τρίποδου.
 • Συνεντεύξεις από ειδικούς (Ειρήνη Καλαθέρη, Κων/νος Δημητούλης)
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση του υλικού
 • Απόφαση για τις φωτογραφίες που θα εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ
 • Σύνταξη των κειμένων που θα συνοδεύουν τις φωτογραφίες
 • Ηχογραφήσεις με τη βοήθεια του δασκάλου
 • Δημιουργία του ντοκιμαντέρ από το δάσκαλο (δείτε το βίντεο παρακάτω ή στο ιστολόγιο του 10ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας)